Feurstein Bedřich

1892–1936
Architekt, malíř a scénograf. Od roku 1920 pracoval jako scénograf Národního divadla v Praze. V roce 1926 odcestoval do Japonska, kde realizoval řadu projektů s Antonínem Raymondem. V roce 1930 se vrátil do Čech, podílel se na filmech Vladislava Vančury a znovu se věnoval scénografii, zejména v Osvobozeném divadle. Byl členem Devětsilu a od roku 1931 Spolku výtvarných umělců Mánes.
Továrna v Hensaye, Studie architektury, Pláž v Biarritz

Feigl Bedřich

1884–1965
Český židovský malíř, grafik a ilustrátor. Feiglovy obrazy se poněkud vzdalují od ostatních členů Osmy. Je to především tím, že volil jiné náměty, často je to biblická nebo duchovní tematika. Feigl dlouho žil v Berlíně a New Yorku, jeho díla jsou umístěna v galeriích po celém světě.
Narození Herkula, Zátoka s loutnistou, Zahradní restaurace

Famíra Emanuel

1900–1970
Sochař, malíř a tanečník. Jako tanečník samouk byl v letech 1922–1933 sólistou baletu Národního divadla, v letech 1945–1947 balet řídil. Ve 30. letech vytvořil pro západočeskou obec Břasy více než tři metry vysoký Pomník hospodářské krise 1933, který byl v roce 1941 nacisty zničen. Jeho krajinomalby z pražské periférie jsou zastoupeny v Galerii Středočeského kraje.
Zima z balkónu, Praha ze Strahova, Činžáky pod Orionkou, Periferie

Exner Ivan

1960
Grafik a malíř. Kromě volné malířské tvorby se věnuje i typografii. Je jedním z nejzajímavějších současných českých malířů, v neposlední řadě proto, že jeho tvorba je, stejně jako vždy byla, zcela nepoznamenána módními trendy v umění či potřebou hledat a ztvárňovat záměrně neuchopitelná témata prostřednictvím takzvaně neotřelých forem.
Modrá melancholie, Čas Persefone, Cerberus, Le Monde, Zahrada Eden, Čtyři roční období

Emler František

1912–1992
Významný malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf. Zamiloval si jih Evropy, studoval v Římě u prof. Carla Silveriho na Accademia di belle arti. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie, GHMP aj. V roce 1938 získal Italskou cenu a celoroční stipendium v Itálii, roku 1948 Cenu Fadeleine Bunoust na Salon National v Paříži. Dále získal množství cen a čestných uznání za ilustrace knih.
Polní kytice, Pohled na hrad, Krajina před bouří, Chalupa, Draní peří

Černý Karel

1910–1960
Malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor. V obrazech je patrný i vliv expresionismu. Maloval zásadně podle modelu, krajiny podle kreseb a skic, pořízených na místě. Okouzlila ho Paříž i francouzská krajina a především moře. Barvy jeho obrazů se projasnily, objevují se nové náměty. Po návratu maloval zátiší, poučená kubismem, a noční krajiny, zachycující opět pocity osamění.
Naříkající ženy, Oplakávání, Zmrtvýchvstání, Karlův most

Coubine (Kubín) Othon (Otakar)

1883–1969 
Malíř, grafik a sochař. V roce 1912 se usadil ve Francii a střídavě žil v Provence a v Československu. Záhy byl považován za významného člena tzv. Pařížské školy (Le´Ecole de Paris), pravidelně vystavoval na Salonu nezávislých a na Salonu v Tuilleriích v Paříži. Rané obrazy plné expresivní smyslovosti byly silně ovlivněny van Goghem, Gauguinem a fauvismem. 
Plot zahrady, Podobizna, Moravská krajina, Předvečer, Dobývání písku, Vykopávání brambor, Žně v Boskovicích, Zátiší, Hřbitovní kaple v Boskovicích, Portrét Bohumila Kubišty

Bubeníček Ota

1871–1962
Akademický malíř, loutkářský průkopník, herec a sokol. Hlavním motivem je český venkov v různých obdobích roku, chalupy, košaté stromy, rybníčky a pole. Obrazy s krajinomalbou byly malovány v duchu realismu, s neporušeným charakterem přírody, bohatou barevností a stylizovaností. Kromě malířství byla významná práce loutkářská.
Pod hrází, Mladá Vožice, Po dešti, Valašská pila a mlýn, Žalý

Březina Václav

1862–1906
Maloval motivy lesů a lučin, zvláště pak z Ratibořic a Babiččina údolí. Od romantizujících mařákovských lesních interiérů přešel kolem r. 1895 k ryze realistickému malování. Po roce 1900 užíval občas i techniku větší impresivní skvrny ve vysoké pastě, a některými předsmrtnými skicami dosáhl až k pomezí expresionismu.
Vrby u potoka, Interiér březového lesa, Partie na potoce, Ranní nálada, Potůček v lese

Brožík Václav

1851–1901
Akademický malíř. Byl součástí tzv. „Generace českého Národního divadla“. Stal se nejznámějším českým malířem v Evropě poslední čtvrtiny 19. století. Byl členem francouzské umělecké akademie Académie des Beaux Arts, nositelem kříže Čestné legie a řádným členem České akademie věd a umění.
Eva z Lobkovic u svého otce v žaláři, Svatební průvod královny Kunhuty, Loučení Přemysla Otakara II. s rodinou před válečným tažením do Rakous