pátek, 06 říjen 2017 21:21

Výstava Světlo v obraze slavnostně zahájena

V Jízdárně Pražského hradu proběhla ve čtvrtek 5. 10. 2017 slavnostní vernisáž výstavy Světlo v obraze – český impresionismus, inspirace blízké i vzdálené. Přes prudký vítr, který opanoval zahrady Pražského hradu v době slavnostního večera, se jí zúčastnilo několik set hostů včetně představitelů Správy Pražského hradu, členů S. V. U. Mánes, zástupců galerií, novinářů i milovníků impresionismu.

Jedná se o vůbec první výstavu, která se zabývá vlivem impresionismu na české výtvarné umění. Návštěvníci expozici mohou shlédnout na 520 obrazů od 78 autorů zapůjčených z více než 50 českých i zahraničních sbírek. Jde o státní galerie včetně Národní galerie, díla v držení Správy Pražského hradu, firemní sbírky i soukromé sběratele. 

Jak řekl o impresionismu šéf kurátor výstavy PhDr. Mgr. Michael Zachař: „Od nepaměti sídlí v člověku, v jeho duši světlo. Bylo jen otázkou času, kdy se osvobodí, překoná temnoty středověku, vyhne se nástrahám staletí a starých představ a vstoupí do myšlení člověka 19. a 20. století. I malířství vystoupilo ze stínu ateliérů a dobových schémat do světla – přírody – do slunce.“  

Expozice je řazena podle námětů. Obdivovat můžete díla například v sekcích Zahrady a parky, Zimy, Zátiší, Kouzlo venkova, Vody nebo Háje. K vidění jsou obrazy Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Miloše Jiránka, Josefa Schussera, Ludvíka Kuby, Joži Uprky, Stanislava Lolka, Maxe Švabinského, Vojtěcha Preissiga, Jana Preislera, Františka Kupky či Václava Radimského; evropský kontext představí mj. díla Eugène-Louis Boudina, Eugena Jettela, Ivana I. Šiškina, Alexandra A. Kiseleva nebo Andreje A. Zareckého. Referenčním dílem pak bude jedna z marin od zakladatele impresionismu Clauda Moneta. 

Výstava Světlo v obraze se koná v Jízdárně Pražského hradu až do 7. 1. 2018 vždy od 10:00 do 18:00. Po dobu výstavy je možné zakoupit knihu Světlo v obraze. Publikace obsahuje kompletní výstavní katalog rozšířený o reprodukce obrazů, které nebylo možné vystavit. Kniha má 896 stran s více než 1 400 reprodukcemi. Její cena je 2 970 Kč včetně DPH.

 DSCF2353