pondělí, 01 červenec 2019 16:01

Generace v Novoměstské radnici

Zveme Vás na pokračování výstavy Generace do Galerie přízemí Novoměstské radnice. Výstava představuje obrazy šesti generací členů Spolku výtvarných umělců Mánes a rozšiřuje právě probíhající výstavě v Galerii Kooperativy.

Výstava potrvá do 30. 8. 2019 v Galerii přízemí Novoměstské radnice.

Představuje osobnosti typu Antonína Slavíčka, Miloše Jiránka, Maxe Švabinského, Jana Preislera, Otakara Nejedlého, Emila Filly, Ludvíka Kuby, Václava Špály, Františka Kupky, Toyen, Františka Muziky nebo Josefa Čapka. Můžeme nahlédnout do tvorby zakladatelské Generace devadesátých let, do silné meziválečné formace, procítit naléhavost tvorby umělců v době protektorátu i v krátkém čase znovunabyté poválečné svobody až po díla vzniklá v době obnovení činnosti spolku a v současnosti. Tak jsou představena umělecká díla prověřená již dávno historií a ta současná, kterým čas teprve vyměří.
Současný výtvarně velmi různorodý projev představují obsahově i formálně značně odlišné osobnosti současných členů Spolku výtvarných umělců Mánes od nejstarších členů jakými jsou například Stanislav Hanzík a Jiří Kaloč, přes silně zastoupenou střední generaci jako je Ivan Exner, Jaroslav Urbánek, Jaromír Rybák, Blanka Valchářová, Markéta Jírová, až po nastupující generaci nedávných či současných absolventů akademie Adama Kašpara a Jakuba Čušku.

Výstava přináší pohled na jednotlivé historické úseky a generační hnutí na přibližně 40 exponátech od více než 38 autorů.

Výstava navazuje na probíhající výstavu v galerii Kooperativy, Pobřežní 21, Praha 8. Ukazuje výtvarnou tvorbu šesti generací, které nalézaly své pohledy, přetavovaly svá vidění do mistrovských děl.

 

Výstava v Galerii přízemí Novoměstské radnice

Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2

Otevřeno út - ne 10 - 18 hodin (mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza)

VSTUPNÉ: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč