Portrét v Čechách, pohledem dvou století

V průběhu věků vytvořili umělci tisíce portrétů a tato výstava může představit jen zlomek. Snahou pořadatelů bylo shromáždit a instalovat důstojný soubor exponátů dobře vystihující proměny forem, tvarů i materiálů podobizen posledních dvou staletí, a prezentovat jej v reprezentativních výstavních prostorách Pražského hradu.

Výstava potrvá od 18. 12. 2019 do 22. 3. 2020 v Císařské konírně Pražského hradu.

Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Spolek výtvarných umělců Mánes společně připravily výstavu nazvanou Portrét v Čechách pohledem dvou století. Výstava představuje výběr z malířských a sochařských děl vzdálenější i nedávné minulosti s důrazem na slavná díla v kontextu pozoruhodných prací méně známých autorů a s ukázkami několika současných prací v tomto oboru. 

Tradici klasického portrétu 19. století zastupují A. Machek a J. Mánes, přičemž jednou z nejkrásnějších položek instalace je Podobizna Boženy Němcové od J. V. Hellicha, která pochází z rodiny spisovatele Čelakovského a patří ke klenotům hradních sbírek. Akademické portréty druhé poloviny 19. století představují díla V. Brožíka, V. Hynaise či F. Ženíška, jehož Podobizna matky náleží k nejjímavějším portrétům vůbec. Pestře je zastoupena generace devadesátých let a doba secese, jména jako L. Marold, A. Mucha, F. Kupka, K. V. Mašek či F. Brunner Dvořák coby představitelé mondénního i oduševnělého portrétu s výhonky dekorativního stylismu i ornamentální arabesky. Solitérem byl M. Švabinský, kterého výstava představí jako variačně zajímavého mistra reprezentačního a intimního portrétu v malbě i kresbě, kde zejména zaujímal prvořadé postavení. Výjimečnou osobnost J.  Preislera poznáme v ukázkách raných akademických maleb, ale i ve vynikajících vrcholných autoportrétech nebo Podobizně architekta Josefa Gočára. Starší sochařskou portrétní tvorbu zastupují díla J. Štursy, B. Kafky či L. Šalouna.
Období nástupu moderny před tzv. Velkou válkou se nese ve znamení expresionismu a různorodých podnětů ze světa. Symbolicky je reprezentuje v uhrančivém torzu B. Kubišta. Silně v tomto souboru působí díla E. Filly, J. Čapka, R. Kremličky a J. Pruchy, jehož Autoportrét vytvořený jen pár měsíců před tragickým skonem vypovídá silně o nadějích, touhách i pochybách generace na zlomu starého a nového věku. Ranějšími i vyzrálými díly jsou zastoupeni V. Špála, A. Procházka, L. Kuba a V. Nechleba.
Uvolněnou atmosféru meziválečného Československa přesvědčivě dokládají suverénní artefakty A. Procházky, O. Kubína, O. Gutfreunda a J. Šímy. Dvacáté století přineslo uvolnění malířské formy směrem k větší rozrůzněnosti i nadsázce, což lze zaznamenat v pracích J. Zrzavého, K. Lhotáka, F. Jiroudka, J. Lieslera, J. Jíry nebo J. Koláře. Soudobější sochařskou podobiznu zastupují Z. Fibichová, V. Preclík, J. Klimeš a S. Hanzík. Současné generace zastupují I. Exner, B. Valchářová, X. Hoffmeisterová, J. Kremanová, J. Houska, J. Čuška, Z. Daněk a další.

K výstavě vychází rozsáhlá publikace a katalog výstavy.

 

Informace o výstavě:

Výstava se koná v Císařské konírně Pražského hradu.
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin.

Vstupné
Plné: 140 CZK
Snížené: 70 CZK
Rodinné: 280 CZK

Více informací na oficiálním webu nebo volejte +420 224 372 434.

Více z této kategorie: « DIALOGY