Kalvoda Alois

1875–1934
Od malování melancholických krajin směřovala jeho tvorba k dekorativnějšímu pojetí krajiny v barvě i motivu. Opustil záhy krotký realismus i náladové krajinářství a po několika umělecky sporných cyklech se oddal secesnímu dekorativismu (známé březové háje, později bohužel poněkud zprofanované), aby nakonec kolem roku 1907 přešel plně na pole impresionismu.
Prosluněná cesta, Potok, Horský pramen u Křivoklátu

Jiroudek František

1914–1991
Malíř, grafik, scénický výtvarník a pedagog. Věnoval se scénické tvorbě a vytvořil též několik obrazů z divadelního života. Po válce do jeho díla výrazné pronikl vliv Pierra Bonnarda a Jiroudek se začal více zajímat o krajinomalbu, u které zůstal v podstatě po zbytek tvůrčího života, v 60. letech ještě vytvořil několik podstatných monumentálních maleb.
Zámek Viničná, Z Liběchova, Kytice ve váze, Rozkvetlá třešeň, Mělník

Jíra Josef

1929–2005
Jeden z nevýraznějších a nejzajímavějších umělců generace narozené mezi lety 1925–1930, malíř a grafik. Tvořil charakteristicky potemnělé obrazy. Od roku 1963 se základem jeho tvorby stává cyklus Velikonočních obrazů. V roce 1971 začal vytvářet rozsáhlou kompozici z protiválečného cyklu – Lidice. V roce 1992 otevřel na statku v Malé Skále galerii výtvarného umění.
Velikonoční obraz, Přehrada, Koloušek, Labutě na Kampě

Jelínková Božena

1880–1951
Na Uměleckoprůmyslové škole studovala do roku 1904 u profesora Jakuba Schickanedera. Poté chodila na soukromé hodiny k malíři Antonínu Slavíčkovi. Dlouho pobývala ve Francii. V Praze pak samostatně vystavovala v letech 1924, 1931 a 1940 v Topičově salonu. Byla členkou Spolku výtvarných umělců Mánes a Kruhu výtvarných umělkyň.
Děvčátko s karafiáty, Jaro v okolí Paříže, Děti ze Sancy, Normandský kraj, Z okolí Ajaccia, Krajina z Provence, Z Piany, Děvčátko v růžovém, Bastia na Korsice

Jelínek Josef

1871–1945
Barokní sochař a řezbář. Staví své sochy často v prudkých pohybech, sochy mají poměrně robustní těla, která spirálovitě stoupají z úzké základny. Projev Josefa Jiřího Jelínka mnozí srovnávají s uměleckým vyjádřením Matyáše Bernarda Brauna. Další významnou a charakteristickou etapou Jelínkovy tvorby ve 40. letech 18. století je vytváření svérázné typiky tváří, čímž Jelínek dosahoval expresivnosti.
sv. Václav, sv. Vít, sv. Jan Nepomucký, sv. Ivan, sv. Vojtěch a sv. Prokop

Jaroněk Bohumír

1866–1933
Výtvarník. Byl malířem, grafikem, zajímal se o národopis i lidovou architekturu. Rád cestoval, navštívil např. Belgii, Francii, Itálii, Německo, Rakousko, balkánské státy, Egypt. Inicioval založení Valašského musejního a národopisného spolku v roce 1911 (v letech 1911–1926 byl jeho předsedou).
Včelí úly, Štramberk, Štramberská trúba

Jansa Václav

1859–1913
Malíř, krajinář a ilustrátor. Významné jsou jeho akvarely zachycující starou Prahu. Při velké přestavbě Prahy na konci devatenáctého století se zaměřil na obrazy pražských domů a ulic. Mnohé z jím zachycených památek již dnes neexistují. Díla Václava Jansy jsou také obsažena v knihách Zlatá Praha (1908) a Památky starého umění v Čechách (1911).
Blaník z miličínské Kalvárie, Dům U Šálků v Resslově ulici v Praze, Moře, Selský dvůr v Alenině Lhotě

Janoušek František

1890–1943
Od roku 1928 začal svou malířskou formu uvolňovat a kladl důraz na barevnou výstavbu obrazu. Maloval pod vlivem lyrického a imaginativního kubismu. Na přelomu dvacátých a třícátých let vstupuje do jeho tvorby vliv surrealismu. Po roce 1933 začala jeho díla připomínat jakési amébovité bytosti, k jejichž sestavení používal měchýře a vlásečnice, a také embryonální krajiny, které maloval v jemných světlých tónech.
Šachovnice, Zátiší s košíkem, Koupel, Zátiší, Žnec a Žnečka

Janeček Ota

1919–1996
Malíř, grafik, ilustrátor a sochař. Pracoval na návrzích textilií, keramiky a často spolupracoval i s filmem. Jeho zájem se soustřeďoval zejména na zobrazování přírody. Jeho jemná stylizace květin, ptáků, motýlů, stébel trávy připomíná svou křehkostí mistry japonských závěsných obrazů a v protikladu k tomu je jeho přesná kresebná linka, prošlá školou kubismu, velmi vhodná k vyjádření něžných tahů dívčí tváře.
Akt dívky s drdolem, Akt s rukama ve vlasech, Trávy, Ranní ticho

Hubáček Josef

1899–1931
Malíř, žák O. Nejedlého a V. Nechleby. Tvorbou navazuje na krajiny A. Slavíčka a na soudobé civilistní tendence, nejvýznamnější obrazy inspirované C. Corotem a P. Cézannem pocházejí z korsického období.
Most v krajině, Skály, Úvoz