Langer Karel

1878–1947
V letech 1897–1900 studoval na akademii v Praze u Julia Mařáka. Po absolvování akademie cestoval po Dalmácii a maloval v Dubrovníku. Toto období patří v jeho životě k nejlepším. Poté studoval v Římě u Beneše Knüpfera.
Les, Před rozkvětem, Z kraje tkalců, Barvy léta

Lacina Bohdan

1912–1971
Do umění vstoupil jako člen Levé fronty a vyrovnával se s vlivy svých vzorů jako Josefa Šímy, Salvátora Dalího a dalších surrealistů. Zásadní význam pro jeho rozvoj a další tvorbu mělo i seznámení se s Karlem Teigem a styk s uměleckou avantgardou. Prezentoval se i v zahraničí jako účastník expedice Art tchécoslovaque 1938–1946 v Paříži a v Bruselu.
Obraz-objekt, Žena-mince, Imaginární portrét básníka Georga Trakla

Kybal Antonín

1901–1971
Významný český textilní výtvarník a pedagog, zakladatel české školy tapisérie. Stal se vůdčí osobností a průkopníkem českého moderního textilního umění. Po druhé světové válce založil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze „Kybalovu textilní školu“, jejíž činnost zaměřil na tapisérie a koberce, stal se akademickým profesorem a vyučil dvě generace textilních výtvarníků.
Dívka v závoji, Poslední rašení, tapisérie, Rybičky

Kubin Alfred

1877–1959
Rakouský expresionistický grafik, ilustrátor a spisovatel narozený v Čechách. Vydal řadu alb reprodukcí kreseb a dále alba originálních litografií. Ilustroval množství knih.
ilustrace knih Edgar Allan Poe, Wilhelm Hauff, E. T. A. Hoffmann, Hans Christian Andersen, Jules Amédée Barbey d’Aurevilly, historický román Jaroslava Durycha z třicetileté války: Die Kartause von Walditz

Kuba Ludvík

1863–1956
Folklorista, spisovatel, malíř a přítel Lužických Srbů. V roce 1891 nastoupil na pražskou malířskou akademii u Maxe Pirnera. V roce 1893 odjel do Paříže, kde studoval malířství na soukromé Académie Julian. Dále studoval malířství, tentokrát v Mnichově, ve škole slovinského malíře Antona Ažbeho. Za svůj dlouhý život shromáždil bohatý obrazový materiál a téměř až do konce života pořádal také výstavy svých malířských děl.
V zeleném pokoji, Mezi růžemi, Nevěsta Mina Bobkova, Hyacint na tmavém pozadí, Autoportrét: Moje paleta

Kotík Pravoslav

1889–1970
V letech 1908–1912 studoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u Emanuela Dítěte, Karla Vítězslava Maška a Jakuba Schikanedera. Malíři Karel Holan, Miloslav Holý, Pravoslav Kotík a sochař Karel Kotrba zakládají v roce 1925 skupinu Ho Ho Ko Ko, která byla dodatečně pojmenována Sociální skupina. Hodně cestoval po Československu, několikrát navštívil Francii, Belgii, Německo, Nizozemsko a Jugoslávii.
Modrý koník, Rodinné ticho, Bloudění, Plačky, Kohout plaší smrt, Staré ženy

Kotík Jan

1916–2002
Významný český malíř, průmyslový výtvarník, grafik a pedagog. Již v časných kresbách a grafických listech se u něj projevil smysl pro zjednodušení tvaru, jejich uspořádání do přehledných a zřetelných soustav a vyjádření skutečnosti formou srozumitelných znaků. Jeho obrazy v duchu expresívní abstrakce získaly značný ohlas i na mezinárodní scéně.
Interiér s horským sluncem, Kancelář, Muž ze železa, Na terase

Kosárek Adolf

1830–1859
Cestoval po Bavorsku, Alpách, díky penězům za prodané obrazy se v roce 1856 dostal i na Rujánu. Hlavním motivem jeho tvorby, která vznikla v období pouze šesti let, byla česká krajina. Ve svých obrazech tehdejší romantické pojetí krajinomalby přiváděl postupně k realismu.
Bouře na horách, Před bouří, Selská svatba, Česká krajina, Horské jezero v bouři, Stmívání, Podzimní jitro

Koníček Oldřich

1886–1932
Žák Akademie výtvarných umění v Praze u prof. R. Ottenfelda. Od r. 1910 člen Spolku výtvarných umělců Mánes. V letech 1912–1913 pobýval v Paříži, 1919 v Itálii, kde maloval bojiště z 1. světové války. Inspiroval jej impresionismus i fauvismus. Účastnil se řady výstav u nás i v zahraničí.
Zvěřínek u Sadské, Ženy u lesa, Kaple v Albánii, Portrét dámy

Knüpfer Beneš

1844–1910
Malíř, představitel pozdního romantismu a naturalistického sensualismu. Úspěchu dosáhl v malbě moře. Po studiu cestoval po západní Evropě a navštívil Paříž a Londýn. Získal stipendium ke studiu v Římě. To si poté prodloužil a zůstal zde natrvalo, ateliér měl ve starém Palazzo Venezia. Knüpfer byl také zakládajícím členem uměleckého spolu Jednota umělců výtvarných a členem spolku Vídeňské secese (Wiener Sezession).
Souboh tritonů, Najáda (Snění), Dvě nymfy na břehu mořském, Don Quijote, Nereida, Mniši