Doerell Arnošt Gustav

1832-1877
Řadí se do proudu českého pozdně romatického krajinářství 3.čtvrtiny 19.století. Velký vliv na něj měl jeho učitel na pražské Akademii, bytostný romantik, Max Haushoffer, který jej nejspíš nasměroval k malbě bizarních přírodních útvarů a neobvykle divokých krajin.
Pohled na zříceninu, Alpská krajina s řekou, Pohled na Labe

Čermák Jaroslav

1831-1878
Nejprve byl v letech 1848 - 1849 žákem Christiana Rubena na pražské akademii. V roce 1849 odjel přes Mnichov, Drážďany, Berlín a Düsseldorf do Antverp, kde se zapsal na malířskou akademii do ateliéru G. Wapperse, kde setrval v letech 1849 - 1850. Dále cestoval do Nizozemí a Francie, kde se školil v letech 1850 - 1854 v ateliérech Louise Gallaita v Bruselu a v Paříži.
Bojovník, Věštění

Bubák Alois

1824-1870
Pocházel z rodiny řezbáře. Po absolvování gymnázia v Mladé Boleslavi nastoupil podle přání rodičů na bohosloveckou fakultu v Praze. Nadání i láska k umění ho ale brzy přivedly na malířskou akademii. Jeho učiteli se stali ředitel akademie Ruben a krajinář Maximilian Joseph Haushofer. Oba oceňovali jeho rychlé pokroky i snahu o osobité umělecké vyjádření.
Krajina při západu slunce, Horská krajina, Krajina s jezerem

Brožík Václav

1851-1901
Pocházel z nejchudších poměrů. Učil se litografem a v porcelánce. Od roku 1868 studoval na Akademii výtvarných umění (AVU) v Praze, Drážďanech  Mnichově. V roce 1879 podnikl studijní cestu do Nizozemí, kde studoval staré vlámské a holandské malíře.
Messalina, Svatební průvod královny Kunhuty, Svatební průvod královny Dagmary

Brož Josef

1904-1980
Studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze u figuralisty Arnošta Hofbauera (1927–1934) a poté rok v Paříži u Františka Kupky. V době studií založil „Valašský Barbizon“ s Hofbauerovými žáky v Malé Lhotě.
Silnice ,Zimní slunce, Máchovo jezero, Strom

Brömse Augustin

1873-1925
Vystudoval Akademii výtvarných umění v Berlíně, poté se v roce 1906 přestěhoval do Prahy. Jeho výtvarná tvorba je ovlivněna symbolismem, expresionismem a secesí. Spolu s Emilem Orlíkem a Richardem Teschnerem byl členem „Svazu německých umělců v Čechách“.
Ukřižování, Vize

Boštík Václav

1913-2005
Roku 1937 nastoupil na Akademii a stal se žákem prof. Willi Novaka. Od roku 1942 byl členem Umělecké besedy. V roce 1960 se stal jedním se zakládajících členů skupiny UB 12, která výrazně poznamenala vývoj československého umění v 60. letech.
Kompozice ve žluté, Kruh, Mlhoviny

Boháček Karel

1886 - 1928
Studoval keramickou školu v Bechyni a AVU v Praze. Byl členem Umělecké Besedy a podobně jako jeho přítel V. Rabas se snažil prostředky poučenými na světovém umění (Cézanne) vystihnout podstatné rysy domací krajiny. Figurální stafáže v jeho monumentálních krajinách byly ovlivněny příkladem J. Preislera. Obasáhlá byla jeho spolupráce jako tvůrce opon a kulis - scénografické výpravy s ochotnickými spolky.
Chalupy, Bouře v horách, Pozdim ráno, Zima

Boettinger Hugo

1880-1934
Od roku 1895 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesorů Felixe Jeneweina a Emanuela Krescence Lišky. V roce 1898 přešel na Akademii, kde pokračoval ve studiu u profesora Maxmiliána Pirnera. Při studiích se spřátelil s malířem T. F. Šimonem. V letech 1903-1906 cestoval po Anglii, Francii, Belgii a Nizozemsku. Po návratu do vlasti žil v Praze, kde působil na Akademii výtvarných umění a stal se členem spolků Mánes, Hollar a členem České akademie věd a umění.
Příchod jara (Jaro), Dívky na pláži, Plavovlasá dívka (Mládí), Autoportrét s paní, Na kládách

Barvitius Viktor

1834-1902
V letech 1849 - 1855 studoval pražskou Akademii v ateliéru Christiana Rubena a Eduarda Engertha. Jeho absolventským dílem byl obraz Bitva u Kresčaku. V letech 1855-58 pobýval v Paříži, kde studoval na Akademii Colarosi u profesora Thomase Coutura. Roku 1860 se vrátil do Čech, dále se věnoval žánrovým obrazům. Jeho starším bratrem byl architekt Antonín Viktor Barvitius.
Břetislav a Jitka, Čtvrtek ve Stromovce, Slavnost ve Hvězdě, Place de la Concorde v Paříži, Plavení koní