SLOVO PŘEDSEDY S.V.U. MÁNES

Spolek výtvarných umělců Mánes se stal iniciátorem a spolupořadatelem výstavy MÁ VLAST – POCTA ČESKÉ KRAJINOMALBĚ, která bude probíhat v Jízdárně Pražského hradu v září až listopadu tohoto roku. Dovolte mi na úvod napsat pár slov.

Spolek výtvarných umělců Mánes vznikl v roce 1887 a existuje dodnes. Členy spolku byli od samého počátku ti nejlepší výtvarní umělci své doby. Vždyť prvním starostou se stal Mikoláš Aleš a spolek se hned při vzniku přihlásil k odkazu Josefa Mánesa.

Každý umělec se musí zabývat otázkou, odkud jde a kam. Pokud hledá odpověď, musí znát svou historii, zem, své předky. Jednou ze základních hodnot je vztah k vlasti. V současné době, v globálním světě bez hranic, ale také bezbřehosti, se stává slovo vlast, ve smyslu hrdosti a náležitosti, polemickým a vyzývá k diskusi. Vlast je synonymem krajiny a krajina tichým svědectvím našich dějin – místo, které vlastníme v srdci i na zemi.

A právě náš spolek je důkazem a součástí tohoto slova. S.V.U. Mánes od svého počátku sdružoval malíře, sochaře, architekty, skláře, kunsthistroriky a stal se součástí našeho kulturního a společenského života. Zároveň vždy, v celé své historii trvá na kvalitě a prověřených hodnotách. Svou autoritou pomáhal budovat vlastní stát. Je spolkem masarykovským a vedle svého vlastenectví „otvíral okna do Evropy“. Proto i na výstavě MÁ VLAST – POCTA ČESKÉ KRAJINOMALBĚ je většina prezentovaných děl pracemi „mánesáků“.

Výstava takového rozsahu a kvality je zde poprvé. Jediná srovnatelná expozice s naší současnou byla uspořádána před dvaatřiceti lety! akademikem Jiřím Kotalíkem ve Valdštejnské jízdárně. Jsem přesvědčen, že česká veřejnost po desetiletích naprosté vyprahlosti a marného čekání na umění, které je pro člověka a není odtrženo od jeho podstaty, ocení tuto chvíli a možnost shlédnout ta nejlepší díla vzniklá v průběhu 18. – 21. století. Pozorný divák pochopí, že poslední století a čtvrt jsou dějiny naší kultury a výtvarného umění provázány se Spolkem výtvarných umělců Mánes tak silně, že lze prohlásit: S.V.U. Mánes je neoddělitelným fenoménem české kultury a umění. Když řekneme Mánes, mluvíme o nejlepších umělcích tohoto národa.

Posuďte sami: Mikoláš Aleš – první starosta spolku, Bauch, Benda, Beneš, Braunerová, Blažíček, Boettinger, Bílek, Cimbura, Čapek, Dvořák, Eliáš st., Engelmüller, Filla, Fragner, Gočár, Gutfreund, Grus, Havelka, Hejna, Hoffbauer, Adolf Hoffmeister, Holan, Holub, Holý, Honsa, Hudeček, Hubáček, Chochol, Istler, Janák, Janeček, Jíra, Jiránek, Jurkovič, Justitz, Jiroudek, Kafka, Kaloč, Kalvoda, Kaván, Klimeš, Kodet, Koníček, Kotěra, Kremlička, Kuča, Kuba, Kubín, Kubišta,Kupka, Kysela, Lada, Liesler, Lauda, Lolek, Makovský, Masaryk, Mařatka, Muzika, Nechleba, Nejedlý, Novotný, Nowak, Paderlík, Panuška, Piskač, Plečnik, Preissig, Preisler, Procházka, Prucha, Rabas, Rada, Radimský, Ronovský, Schwaiger, Sklenář, A. Slavíček, J. Slavíček, Stefan, Stretti, Sucharda, Svoboda, Svolinský, Sychra, Šaloun, Šíma, Šimoun, Špála,Špillar, Štursa, Tittelbach, Štyrský, Švabinský, Toyen, Trampota, Trnka, Ullman, Uprka, Wachsman, Zábranský, Zrzavý, Žufan a mnozí další.

Na výstavě sami uvidíte krásu krajiny ztvárněnou našimi nejlepšími malíři. Doufám, že i Vás téma MÁ VLAST – POCTA ČESKÉ KRAJINOMALBĚ zaujme a přijdete se podívat.

Ivan Exner
předseda S.V.U. Mánes