VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

K výstavě jsme pro Vás připravili edukační program spolu se třemi variantami pracovních listů. Vzdělávací program se zaměřuje svým obsahem na tři stupně vzdělávání, a to částečně na 1. stupeň ZŠ (od 3. po 5. třídy), na celý 2. stupeň ZŠ a 3. stupeň (gymnázia a SŠ).

Program je koncipován v návaznosti na Rámcový vzdělávací program a nabízí rovněž možnosti uplatnění v rámci následné výuky výtvarné výchovy ve školách. Zaměřuje se na obsáhlé téma krajinomalby a didaktické zpracování jejích obsahů. Vhodnou formou zprostředkovává informace a poznání tohoto pojmu a fenoménu.

Přináší poznání nejen o barvě, světle, kompozici, perspektivě, výtvarném stylu, malířském rukopisu a výtvarné technice, ale také o námětu, tematickém obsahu, úhlu pohledu a myšlení umělce, dobovém přístupu a vztahu k místu tvorby uměleckého díla — obrazu.

Vzdělávací program seznamuje žáky s těmito vzdělávacími obsahy tradičním i netradičním způsobem, pracuje s klasickými výtvarnými technikami a také s jejich posuny a transformacemi do současných výtvarných možností.